8:00 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

16:00 - 18:00

Dodatkowy dyżur w środę

608-438-599

Zadzwoń. Znajdziemy rozwiązanie.

Rozwód

shutterstock_811909301

 Rozwód

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami rozwód można uzyskać, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. To strony muszą wykazać powyższe okoliczności. W tej sytuacji sąd bada, czy ustały więzi : uczuciowa, fizyczna i gospodarcza.

Jednakże sąd nie ma obowiązku orzec rozwodu, jeśli przynajmniej jedna z tych więzi nie uległa zerwaniu, np. gdy strony od czasu do czasu podejmują wspólne pożycie.

Sąd może orzec rozwód w sytuacji, gdy pomimo ustania więzi uczuciowej i fizycznej strony nadal wspólnie zamieszkują w jednym mieszkaniu i ponoszą jego koszty, np. po połowie.

Sąd nie orzeknie rozwodu w trzech sytuacjach:

  1. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, a drugi nie wyraża na to zgody, w sytuacji, gdy brak tej zgody nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  2. wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci stron,
  3. orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. ciężka choroba jednego ze współmałżonków.

W  sytuacji, gdy strony podejmują decyzję o rozwodzie najlepiej pomyśleć o jak najspokojniejszym zakończeniu kilku lat wspólnego życia, czyli o rozwodzie bez orzekania o winie. Dla stron jest to najlepsze wyjście, które generuje zdecydowanie mniej stresu i nerwów dla obu małżonków, korzystają na tym również dzieci stron. Rozwód bez orzekania o winie trwa zdecydowanie krócej aniżeli rozwód z orzekaniem winy, podczas którego strony musza udowadniać sobie nawzajem, która z nich ponosi winę za rozkład pożycia.

Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądy w Polsce nie stopniują winy. I nawet jeśli  jedna ze stron zawiniła w niewielkim stopniu to sąd orzeknie winę z obu stron.

 

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.