8:00 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

16:00 - 18:00

Dodatkowy dyżur w środę

608-438-599

Zadzwoń. Znajdziemy rozwiązanie.

Oferta kancelarii adw. Marii Nowosadko

Adwokat Koszalin - Prawo Opiekuńcze

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Rozwody, separacje, podział majątku wspólnego po rozwodzie, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz inne według indywidualnych potrzeb klientów.

Skontaktuj się

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Szeroko pojęte sprawy o zapłatę, o odszkodowania , o odszkodowania i zadośćuczynienie za doznane szkody fizyczne i psychiczne, sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości, sprawy dotyczące ksiąg wieczystych, eksmisje i inne według indywidualnych potrzeb klientów.

Skontaktuj się
Adwokat Koszalin - Prawo Cywilne
Adwokat Koszalin - Prawo Spadkowe

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wszelkie sprawy dotyczące testamentów i związane z dziedziczeniem, sprawy o zachowek i inne według indywidualnych potrzeb klientów.

Skontaktuj się

Osoby prawne

Pomoc prawna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od potrzeb i preferencji klienta pomoc prawna może być świadczona z ramach zlecania kancelarii konkretnych spraw do prowadzenia lub stałej obsługi prawnej. W zakres usług wchodzi m.in.:

  • reprezentacja  przed Sądami i organami administracji,
  • sporządzanie projektów umów oraz opinii prawnych,
  • windykacji należności,
  • sporządzanie pism procesowych takich jak: pozwy, wnioski, środki zaskarżenia takie jak apelacje, zażalenia, skargi, odwołania itp.
  • prowadzenia negocjacji,
  • przygotowywanie pism i wniosków w postępowaniu rejestrowym i wieczystoksięgowym.
Skontaktuj się
Adwokat Koszalin - Prawo Dla Firm

KONTAKT

umów spotkanie

Imię

Numer telefonu

Adres email*

Rodzaj sprawy*

Opis sprawy*