8:00 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

16:00 - 18:00

Dodatkowy dyżur w środę

608-438-599

Zadzwoń. Znajdziemy rozwiązanie.

 

Porady prawne

Spadki – dziedziczenie

Zgodnie z kc  (art. 922) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób uprawnionych do dziedziczenia. Dziedziczenie następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Spadkobiercą może być tylko osoba fizyczna, która w chwili otwarcia spadku żyje lub osoba prawna, która w chwili otwarcia spadku istnieje.   Dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Kodeks określa kolejność dziedziczenia, i tak w pierwszej kolejności zgodnie z kodeksem cywilnym  dziedziczą  dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy,...

Kontynuuj czytanie

Rozwód

shutterstock_811909301

 Rozwód Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami rozwód można uzyskać, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. To strony muszą wykazać powyższe okoliczności. W tej sytuacji sąd bada, czy ustały więzi : uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Jednakże sąd nie ma obowiązku orzec rozwodu, jeśli przynajmniej jedna z tych więzi nie uległa zerwaniu, np. gdy strony od czasu do czasu podejmują wspólne pożycie. Sąd może orzec rozwód w sytuacji, gdy pomimo ustania więzi uczuciowej i fizycznej strony nadal wspólnie zamieszkują w jednym mieszkaniu i ponoszą jego koszty, np. po połowie. Sąd nie orzeknie rozwodu w trzech sytuacjach: rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, a drugi...

Kontynuuj czytanie